Hero Image

Svenska nyheter om kriget i Ukraina - översatta till ryska

swedishvoice.se

  • Sidan med artiklar som publicerats i svenska tidningar om kriget i Ukraina som vänder sig till ryska läsare.
  • Hittills har 40 tidningar och tidskrifter låtit sina texter publiceras. Nästan hälften av dessa bidrag har nu släppts, resterande kommer publiceras kontinuerligt i takt med att texterna blir översatta till ryska.
  • Dessa artiklar har skrivits av fria journalister som söker sanning och som bidrar till att deras läsare oberoende var de bor kan få information om vad som verkligen händer.

Hjälp oss att dela denna frihet med ryska läsare.

sv