Hero Image

Om Textalk

Mångfasetterat innovations- och utvecklingsbolag

Publiceringslösningar för blinda, synskadade och seende

Textalks publiceringsverktyg utgår från synskadade och blinda läsares särskilda behov och omfattar allt från datainsamling och konvertering till redaktionella verktyg för e-tidningar, läsappar och prenumerationslösningar. Tack vare att vi har primärt fokus på tillgänglighet för alla, blir en naturlig följ att våra publiceringslösningar och e-tidningsplattformar är synnerligen lättanvända och lättillgängliga även för seende läsare. Det är därför Prenly är en av Sveriges största e-tidningslösningar.

E-handelsplattform och e-handelslösningar

En för oss viktig aspekt i frågan om tillgänglighet är användarvänlighet och pris. Vår e-handelslösning Abicart är utvecklad med syftet att alla skall kunna starta professionell webshop eller e-butik utan varken investeringar eller hinder av teknisk natur. Det skall vara överkomligt och begripligt för alla helt enkelt. Det är därför Abicart är en av Sveriges mest populära e-handelslösning. Den är billig, snabb, enkel att använda för alla och har åtminstone (om inte fler) lika många finesser och funktioner som mångdubbelt dyrare e-handelslösningar.

Världsledande inom tidningar för synskadade

Vår grundare skapade världens första digitala tidning för synskadade 1979. I decennier har vi, på uppdrag av myndigheter och i samarbete med tidningsredaktioner, tillgängliggjort Sveriges dagstidningar för synskadade och blinda.

Det här är Textalk

Ledning

Vi som leder Textalk är en blandning av människor med olika kompetenser och expertis. Vi stöttar och leder våra produktbolag och affärsområden för att dela på innovation, kompetens och resurser.

Textalks ledning identifierar, stimulerar och tillvaratar affärsmässiga och tekniska samordningsfördelar för att kunna ge dig den bästa systemlösningen till det bästa priset.

Men framför allt älskar vi teknisk utveckling som kan göra skillnad i människors vardag.

Textalks ledning

Historia

För ett bolag i vår bransch är vi ganska unika. Vi har funnits som aktiebolag sedan 1987 och har rötter i 1970-talets forskning och innovation inom informationsteori på Chalmers. Vi är stolta över vår historia och använder våra erfarenheter för att bygga stabila och framtidssäkra lösningar och affärer.

  • Vi skapade världens första digitala tidning 1979
  • Vi grundades som Textalk AB 1987 som ett spinnoff-företag från Chalmers
  • Vi distribuerade digital media innan Internet, via radionätet
  • Vi registrerade textalk.se som en av Sveriges tusen första domäner 1993.
  • Vi byggde Sveriges första dagstidning på nätet 1995
  • Vi byggde en av Sveriges första e-handelslösningar 1998

Foto: Fredagsfika 1994. Från v. Henryk Rubinstein, Rikard Sigvardsson, Lars Gustavsson och Anders Krigström

Textalks historia