Hero Image

Det här är Textalk

Vi gör Internet tillgängligt och enkelt

  • Världsledande inom medialösningar för blinda, synskadade och andra människor med särskilda behov av tillgänglighet.
  • Textalk betjänar Sveriges tidningsbransch med systemlösningar för utvinning, arkivering och återföring.
  • Vi utvecklar publiceringsverktyg med fokus på innehåll, e-tidningar, webb och appar.
  • Vi är e-handelsexperter och ligger bakom Sveriges mest populära e-handelplattform Textalk Webshop.

Så gör man när man arbetar på Textalk

Vad vi tror på

Att fokusera på människor, syfte och enkelhet. Det primära med tekniken är att den skall vara sekundär. Den skall lösa och strömlinjeforma det vi vill uppnå, inte krångla till saker och ting. Att samhällets alla former av informationsöverföring skall vara digitala. Det digitala är originalet. En utskrift, papperstidning eller trycksak är en kopia. Att det är nödvändigt och ovärderligt att ständigt utforska och upptäcka verkligheten snarare än att följa en karta.

Gör för människor

Tekniska lösningar är naturliga verktyg i hela samhällets vardag. Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis.

Gör det viktiga

Om en syssla är oviktig bör den inte utföras. På Textalk går även vd:n ut med soporna. Det är ett viktigt jobb att gå ut med soporna.

Gör det enkla

Komplicera inte saker och ting i onödan. Hjulet, gängan och kanelbullen är världens bästa uppfinningar.

Textalk är ett spinoff-företag från Chalmers. Vi har funnits som aktiebolag sedan 1987, men vår historia är äldre än så. Vår grundare, Henryk Rubinstein, inledde sina ingenjörsstudier på Politechnika Warszawska, migrerade till Sverige 1968 och fortsatte på Chalmers Tekniska Högskola som forskare inom informationsteori. Utöver civilingejörexamen har Rubinstein även examina inom journalistik och filosofi.

Tidningar för synskadade

Tillsammans med GP-journalisten Leif J. Andersson skapade Rubinstein världens första digitala tidning redan 1979. Tekniken användes för att ge blinda tillgång till tidningar och böcker.

Även om mycket har hänt i detaljerna på teknikfronten sedan dess, är det just dessa principer som ligger till grund för Textalks verksamheter än idag - visionen om att göra information tillgängligt för alla och på samma villkor.

Tidningar för synskadade är fortfarande ett av våra viktigaste affärsområden. På uppdrag av nordiska nḿyndigheter och i samarbete med tidningsredaktioner publicerar och distribuerar vi dagligen hundratals dagstidningar i format för synskadade och blinda prenumeranter.

Tillgängliggöra tekniska lösningar för alla

Genom åren har Textalks verksamheter växt brett inom databehandling, webbpublicering, e-handelslösningar och datacenter. Man kanske kan tycka att steget från tidningar för synskadade till e-handel är långt, men den röda tråden, att tillgängliggöra information och teknik för alla, är ständigt närvarande i alla våra affärsområden. Att tillgängliggöra är att ta bort hinder, oavsett om det handlar om att publicera tidningar för synskadade eller att göra e-handelslösningar billiga och enkla att använda för alla människor.

E-handel

När vi på 1990-talet startade vår e-handelsplattform Textalk Webshop var e-handelslösningar dyra, komplexa och svåra att använda. E-handel bedrevs bara av några få tekniskt kunniga handlare. Textalk Webshop ändrade radikalt på detta och gjorde e-handel möjlig för alla, både användarmässigt och ekonomiskt. Vår första version av Textalk Webshop kostade tusen kronor per år och var superenkel att använda. Vi förenklade också att kunna ta betalt på nätet utan att behöva teckna krångliga avtal med kortinlösare och bank. Med Textalk kortbetalning kunde våra e-handlare starta webshop med fungerande kortbetalning på bara några minuter.

Mycket vatten har runnit under broarna och e-handelsbranschen är enklare att ta del av som handlare. Men mycket kvarstår anser vi, därför fortsätter vi att utveckla och förenkla e-handel för alla - nu under varumärket Abicart, Sveriges mest populära e-handelslösning.

Webbpublicering

På samma sätt som Textalk Webshop (Abicart) förenklat och tillgängliggjort e-handel, har våra webbpubliceringsverktyg vuxit fram ur samma principer - att ta bort tekniska och ekonomiska hinder. Vi har har utvecklat flera publiceringsverktyg för att publicera och underhålla webbplatser, hemsidor och webbtidningar. Vi har genom åren skapat många andra online-verktyg för webbenkäter, datainsamling, medlemshantering och e-postutskick.

Innovation för delaktighet

Allt vi gör på Textalk vilar på grundidén att göra teknik, utbyte av information och digitala transaktioner tillgängliga för alla. Vi är tekniska humanister, eller humanistiska tekniker om man så vill, som alltid utgår från människors och företags möjlighet till delaktighet - vare sig det handlar om att blinda skall kunna läsa tidningen eller att handlare skall kunna driva en professionell webshop eller webbplats.

I våra dagliga kontakter med publicister, läsare, företag och konsumenter upptäcker vi ständigt nya situationer där vi ser möjligheter att förbättra, förändra och tillgängliggöra. Sökandet efter dessa möjligheter att underlätta människors deltagande i en digital vardag är det som driver vår passion för innovation - en helt central del i alla våra verksamheter.

Vår vision:

Berättelser utgör själva grunden för vår mänskliga existens. De ger färg åt vår historia, formar vår identitet och stärker vår känsla av samhörighet. Varje plats, händelse och person bär på en historia – och det är dessa berättelser som formar oss och vår värld. Textalk strävar efter att ge berättelser en röst och ser tidningar som en idealisk partner i vårt uppdrag. Vi vill bevara och lyfta fram berättelser som formar vår värld och skapa starkare kopplingar mellan det förflutna, nuet och framtiden. Genom att hjälpa tidningar att förbli relevanta och engagerande för läsare i alla åldrar och sammanhang, vill vi bidra till att skapa starkare samhällen genom delaktighet och samhörighet.

Våra områden:

Textalk har identifierat följande tre strategiska områden som avgörande för att uppnå syftet om att skapa starkare samhällen genom delaktighet och samhörighet: Digital transformation: Vi strävar efter att hjälpa tidningar att genomgå en digital transformation genom att erbjuda tekniska lösningar och plattformar som formar nästa generations tidningar. Handel och samarbete: Vi stöttar möjligheten att bedriva blomstrande verksamhet varhelst man önskar genom vår e-handelsverksamhet och ser samarbete mellan tidningar och handlare som en lösning på deras gemensamma utmaningar. Tidningar kan erbjuda handlare en effektiv marknadsföringskanal, medan handlare bidrar med annonsintäkter som stöder tidningarnas överlevnad. Detta skapar en symbiotisk relation som stärker båda parter och bidrar till starkare samhällen. Inkludering och tillgänglighet: Ett av våra kärnområden är att säkerställa att våra produkter och tjänster är inkluderande och tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariationer, ålder eller bakgrund. Vi arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten för våra teknologier.