Hero Image

Textalk AB - Företagsfakta

Koncernen

Textalks verksamhet drivs i moderbolaget Textalk AB samt de helägda dotter- och verksamhetsbolagen Abicart AB och Textalk Media AB.

  • Ca 50 anställda, och 12 konsulter.
  • Ca 70 miljoner i omsättning.
  • Vi har kontor i Mölndal.
  • Textalk ägare och styrelse består endast av personer som dagligen arbetar i bolaget.
  • VD Jens Halvarsson
  • Styrelseordförande Fredrik Schill

Textalk AB

556586-1472

Textalk AB utvecklar, driver och förvaltar verksamheterna i dotterbolagen Textalk Media och Abicart, samt utvecklar nya tekniska lösningar som underlättar människors deltagande i en digital vardag. Inom Textalk AB samordningar vi gruppens innovation, utveckling, marknader och personal för kunna erbjuda våra kunder de bästa och mest prisvärda lösningarna inom e-tidningar, e-handel, webb och appar.

Krokslätts fabriker 12, Mölndal

Tel: 031-872920

Info på allabolag.se

Textalk Media AB

559070-3608

Textalk Media utvecklar teknik för digitala tidningar för synskadade, e-tidningar, läsappar och tillgänglig webb. Textalk Media AB driver och utvecklar mediaplattformen Prenly.com samt vår plattform för utvinning, arkivering och återföring - Webarch.io.

Krokslätts fabriker 12, Mölndal

Tel: 031-388 47 40

Info på allabolag.se

Abicart AB

559202-5406

Abicart driver och utvecklar Sveriges mest populära e-handels­plattform Abicart.

Krokslätts fabriker 12, Mölndal

Tel: 031 87 29 24

Info på allabolag.se

Textalks ägare

Etercore AB

556769-8195

Etercore AB är koncernmoder i Textalk-koncernen och kontrollerar 90% av aktierna i Textalk. Etercore ägs av Fredrik Schill, Lars Gustavsson, Oskar Calrsrud Felander, Rikard Sigvardsson, Svante Gustavsson, Jens Halvarsson och Magnus Lundh. Delägarna i Etercore arbetar till vardags som utvecklare och ledare i Textalk-koncernen och har samtliga varit med i att bygga upp Textalks verksamhet sedan tidigt 2000-tal.

Rubinstein Invest AB

556310-8629

Det var här det började på 1980-talet. Textalks grundare (Rubinstein Invest hette Textalk från början) Henryk Rubinstein forskade på Chalmers Tekniska Högskola på 1970-talet och skapade världens första digitala tidning 1979. Rubinstein Invest äger 10% av Textalk AB. Bolaget är helägt av Henryk Rubinstein.