Hero Image
Skapa världens bästa läsupplevelse. För alla.
Ditt kompletta verktyg för e-tidningar

Skapa världens bästa läsupplevelse. För alla.

Prenly förbättrar din digitala publicering och e-tidningslösning

Publicera

Prenlys publiceringsverktyg och redaktionella system består av flera delar: En enkel och mycket kraftfull editor för redigering av text, bild och video, verktyg för att utforma startsidor (ettan) och avdelningssidor, annonsverktyg och funktioner för att jobba med utgåvor, nummer och övriga delar av tidningen. I Prenly finns också integrationer till de vanligaste redaktionella systemen och betalningslösningarna.

Engagera

I modern journalistik är läsarnas engagemang en naturlig del av utgivningen. Med Prenly som plattform för din e-tidning kan du skicka anpassade push-meddelanden till dina prenumeranter och aktivera funktioner så dina läsarna enkelt kan dela artiklar på sociala medier.

Samarbeta

Prenly är byggt för redaktionellt samarbete kring dina e-tidningar. Ni kan vara flera personer som jobbar med samma publikation och ha olika roller och befogenheter, t.ex. olika ansvar för texter, bilder, annonser och annat material. Ni kan också bjuda in externa skribenter samt dela material med andra e-tidningar och redaktioner.

Läsa

Läsning av digitala texter i en e-tidning ställer andra och nya krav på utformningen av innehåll och läsflöde än vid traditionell läsning i en papperstidning. Prenly är helt anpassat för god läsbarhet och tillgänglighet på alla slags digitala enheter. Här finns inställningar för textstorlek, radavstånd, radlängd, typsnitt och kontrast. Med Prenly kan man också lyssna på texten med hjälp av talsyntes.

Klicka här för att kontakta oss. eller ring oss på 031 388 47 40

Läs mer på Prenly.se

Betrodda av Sveriges största medieföretag prenly-kunder