Hero Image
Tidningar och publikationer för blinda och synskadade läsare.
Digitala tidningar för synskadade

Tidningar och publikationer för blinda och synskadade läsare.

Med världsunik teknik omvandlar vi dagligen Sveriges tidningar så att synskadade får tillgång till samma innehåll som seende läsare.

För alla människors tillgång till texter

Textalk är sprunget ur visionen om att ge blinda tillgång till samma texter som seende läsare har. En vision som utöver själva texten även omfattar snabb distribution och brett utbud av dagstidningar, magasin och böcker. Tidningar, media och böcker för blinda läsare på samma villkor som seende.

Vår grundare, Henryk Rubinstein, verkade inom informationsteori på Chalmers och skapade världens första digitala tidning 1979. Det är dessa innovationer som ligger till grund för Textalks ursprungliga affärsområde, Textalk Vision - Textalk för synskadade.

På uppdrag av nordiska myndigheter och i samarbete med tidningsredaktioner över hela norden, tillgängliggör vi hundratals dagstidningar, såväl lokala som rikstäckande, för blinda och synskadade. Det har vi gjort i decennier.

Klicka här för att kontakta oss eller ring oss på 031 388 47 40

Produktion av taltidningar

Tidningar för blinda, synskadade och andra människor som inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Distribution och lagring

Textalk Vision lagrar och distribuerar stora mängder tidningsinnehåll, med daglig publicering, från Sveriges tidningar. Vi övervakar och kvalitetssäkrar kontinuerligt innehåll, utgivning och distribution.

Prenumerationer & användare

Textalk Vision innehåller kompletta verktyg för prenumerationshantering och distribution av taltidningar till synskadade läsare och tidningsprenumeranter.

Hantering av läsutrustning

Vi hjälper blinda läsare att ansluta sin utrustning (t.ex. Daisy-spelare, Android-telefoner eller annan utrustning) till våra tjänster för att dagligen hämta en anpassad version av Sveriges dagstidningar