Hero Image

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Textalk har alltid (och kommer alltid) verkat för våra användares integritet. Vi välkomnar dataskyddsförordningen som hjälper till att skydda det vi i många år själva har slagit vakt om: din personliga integritet.

Vi kontrollerar vår egen data

Vi lagrar vår data i våra egna serverhallar som är placerade i Sverige.

Samtycke

Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du skapar en demo av någon av våra tjänster, loggar in på ditt konto, gör ett köp och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress, samt i förekommande fall ditt telefonnummer och adress. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Din e-post

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställda tjänst, enstaka nyhetsbrev och relaterad produktinformation etc.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  1. Förbättra vår kundservice
  2. Kontakta dig via e-post
  3. Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  4. Förbättra vår hemsida
  5. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer inte, handlar inte eller överför inte, personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra tjänster, vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att vid föreläggande från polis eller åklagarmyndighet dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.