Hero Image
Skapa en webbenkät med ett kraftfullt enkätverktyg
Webbenkäter och undersökningar

Skapa en webbenkät med ett kraftfullt enkätverktyg

Logga in

Vi gör det enklare än någonsin att skapa kvalitativa undersökningar. Med Textalk Websurvey skapar du en professionell webbenkät på några minuter.

Alla slags undersökningar med ett komplett enkätverktyg

Med Websurvey kan du enkelt och effektivt genomföra alla slags undersökningar på Internet. Websurvey har funnits sedan början av 2000-talet och är ett välbeprövat verktyg för att skapa enkäter och undersökningar på nätet. Allt från enklare kundenkäter till mer komplexa undersökningar, med villkorade frågor och avancerade matrisfrågor.

Gratis demo!

Prova Textalk Websurvey helt gratis. Du kan i lugn och ro upptäcka alla funktioner du behöver för just dina undersökningar. Uppgradera sedan till betalande abonnemang och fortsätta med det du byggde under demoperioden.

Responsiv och lättläst

Modern, responsiv och tydlig design som alla enheter. Anpassa dina enkäter som du vill ha dem. Dina respondenter kan fylla i enkäten lika bra på en dator, mobiltelefon eller läsplatta.

Flera administratörer

Samarbeta och dela ert arbete med webbenkäter i hela ditt team. Lägg till och ta bort administratörer med anpassade befogenheter.

Rapporter

Snygga rapporter med grafer och diagram i webbformat, PDF eller exportera till Excel. Avancerade filterfunktioner ger dig möjlighet att korstabulera alternativ och urval och på så sätt skapa anpassade och filtrerade rapporter.

Pionjär inom webbenkäter och undersökningar

Pionjär inom webbenkäter och undersökningar

Många frågetyper Websurvey erbjuder stora möjligheter när det gäller olika frågetyper. Exempel på olika frågetyper är envalsfråga, flerobjektsfråga, en rad fri text, flera rader fri text, matrisfråga och skalfråga.

Enkäter med deltagarlista Om du vill att enkäten bara skall vara tillgänglig för en specifik grupp kan du koppla enkäten till en deltagarlista. Deltagarna tilldelas unika användarnamn och lösenord och måste logga in innan de kan svara på enkäten. I enkäter med deltagarlista kan respondenterna ha anonymitet.

Öppna enkäter Du kan också skapa helt öppna enkäter som inte är kopplade till någon deltagarlista. Dessa enkäter kan vem som helt svara på.

Påminnelser Om personer i din deltagarlista inte inkommer med svar erbjuder Websurvey stöd för påminnelser via e-post eller vanlig brevpost.

Rapporter Du kan när som helst skapa svarsrapport för din enkät. I systemet finns funktioner för att skapa presentationer för visning på skärm/projektor eller för utskrift. Du kan dessutom exportera svaren till valfritt analys- och presentationsprogram (t. ex. Excel eller SPSS).