Skapa en webbenkät

Med Textalk Websurvey skapar du en komplett webbenkät på några minuter. Textalk Websurvey gör det enklare än någonsin att skapa kvalitativa undersökningar.
Prova direkt. Helt gratis Logga in

Enkelt att skapa frågor

Fixar alla slags undersökningar. Programmet är webbaserat och all administration av enkäterna sköter du via en vanlig webbläsare.

Egen design

Anpassa dina enkäters utseende. Lägg till logotyp och justera enkätens färger och typsnitt till de som ingår i din grafiska profil!

Många frågetyper

Exempel på olika frågetyper är Envalsfrågor, Flerobjektsfrågor, Enkla fritextrader, Flera fritextrader, Matrisfrågor och Skalfrågor

Flera administratörer

Administrera dina enkäter tillsammans med flera kollegor eller partners. Websurvey har stöd för flera administratörer med olika rättigheter.

Öppna eller stängda

Du kan enkelt välja om enkäten ska vara tillgänglig för alla eller endast en specifik grupp där deltagarna blir tilldelade unika användarkonton.

Rapporter

Skapa dina svarsrapporter och presentationer direkt i verktyget eller exportera svaren till önskat analysprogram (ex. Excel eller SPSS).

Kom igång direkt

Vi bygger din enkät

Textalk har arbetat med webbundersökningar i decennier. Våra erfarna medarbetare hjälper dig att utforma undersökningar, göra utskick och skapa rapporter. Hör av dig, vi ordnar alla slags enkäter - allt från Nöjd Kund-index i en webbutik till en kursutvärdering på universitetet.

Kontakta oss