Hero Image

Kundanpassad systemutveckling och webbutveckling - Textalk

Systemutveckling för webb

Oavsett systemmiljö eller funktioner kan vi hjälpa dig med professionell mjukvaruutveckling. Allt från skräddarsydd webbprogrammering och databaser, till WordPress-plugins och integrationer mellan affärssystem och webshop. Vi är experter på e-handelslösningar i allmänhet och Abicart i synnerhet. Här hjälper vi dig gärna med specialanpassningar och integrationer.

Med vår erfarenhet i branschen ser vi gärna att vi kan bidra tidigt i er process med vilka lösningar som vi tror (och inte tror) kan tillgodose era behov. Vi tror på att gemensamt ta fram en teknisk specifikation utifrån en vision där vi kan vara med och bidra till hela konceptet och vad ni faktiskt vill uppnå med lösningen, snarare än en implementation exakt så som ni tänker er att den skall fungera från början.

Vi arbetar flexibelt och agilt och anpassar oss efter nya önskemål och behov under projektets gång, så slipper vi ta fram en dyr och omfattande specifikation innan vi sätter igång med utvecklingsarbetet. För att minimera risken för stora förändringar i arbetets slutskede arbetar vi inkrementellt, dvs. vi delar upp projektet i små ärenden som vi prisuppskattar efter hand. Du och Textalk är gemensamt delaktiga under hela projektet - ett samarbete som kollegor emellan snarare än bara beställare och leverantör.

Etablerade utvecklingsmiljöer för webb och e-handel

LAMP är en klassisk branschstandard när det gäller webbutveckling, som består av MySQL (databas), Linux (operativsystem), PHP (programmeringsspråk) och Apache (webb-server). LAMP-stackens enkelhet, kraft och stabilitet gör den än idag till en av våra mest föredragna plattformar för att utveckla kundanpassad och avancerad webb. Vi arbetar också med tekniker som MongoDB, Vue.js, React, Angular.js och NodeJS för att nämna några.

Uppstart

Alla projekt har en uppstartskostnad, vilket betyder att minsta möjliga offert vi lämnar är på 6 900 kr ex. moms.

Systemutveckling till rörligt pris

Vi gör en tidsuppskattning av ert projekt. Under projektets gång håller vi er uppdaterade och ni kan göra förändringar i kravspecifikationen och övervaka tidsåtgången löpande. När vi arbetar mot rörligt pris debiterar vi 1 200 kr/timme.

Systemutveckling till fast pris

Vi kan vid ett mindre projekt som är väl specificerat utföra detta mot ett fast pris. Vid fast pris så lägger vi på en riskpremie för att ta höjd för eventuella problem som kan uppstå vid implementeringen.

Systemutveckling i Mölndal och Alingsås

Textalk arbetar med systemutveckling inom webb i Mölndal och Alingsås med stor erfarenhet och expertis inom webbutveckling, programmering och serverdrift. Vi är en lokal webbyrå för företag och organisationer i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Lerum, Göteborg, Mölndal och hela västsverige, men vi jobbar också med kunder över hela Sverige.

Kontakta oss