Klassisk svensk litteratur

Det var under 1990-talet som vi fick idén att scanna in svensk klassiskt litteratur och göra dessa böcker tillgängliga för synskadade läsare. Projektet drevs i samarbete med Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Göteborgs Univeristet, som använde textmaterialet i språkforskning. Dessa texter vill vi gärna göra tillgängiga även för dig, så här erbjuder här 53 svenska klassiska romaner för fri nedladdning.

Hjalmar Bergman

Biografi

Agnes von Krusenstjerna

Biografi

Martin Koch

Biografi

Victoria Benedictsson

Biografi

Dan Andersson

Biografi

Fredrika Bremer

Biografi

Emilie Flygare-Carlén

Biografi

Karin Boye

Biografi

Selma Lagerlöf

Biografi

Hjalmar Söderberg

Biografi

Carl Jonas Love Almqvist

Biografi

Viktor Rydberg

Biografi

Ludvig "Lubbe" Nordström

Biografi

Verner von Heidenstam

Biografi