Prisjakt

Affärssystemet som skräddarsys efter era behov

En verksamhet och dess organisation förändras och utvecklas kontinuerligt, detta ställer höga krav på ett affärssystem. Pyramid är ett affärssystem som växer tillsammans med er och er verksamhet. Det är enkelt att komplettera med fler plattformar, moduler och antal användare i den takt ni behöver. Pyramid är ett affärssystem med ett gränssnitt som är enkelt att förstå och använda, samtidigt som det är avancerat i sin flexibilitet och sina stora anpassnings- och integrationsmöjligheter.


Kom igång med Pyramid

Mångsidighet på flera plattformar

Pyramid affärssystem kan köras på ett antal olika plattformar, det kan köras på såväl Windows, surfplatta, webbläsare, PDA eller smartphone.

Pyramid BI (Business Intelligence)

Pyramid BI är ett kraftfullt verktyg att bygga grafiska rapporter i. Välj hur rapporten ska se ut; staplar, mätare, trendkurvor eller tårtdiagram.

Lätt att anpassa och integrera

Pyramid Affärssystem anpassas efter era unika behov genom att förändra befintliga rutiner, bygga nya tabeller, index och/eller programdialoger.

Lösningar för handel och logistik

Flexibel och effektiv handel

Vår branschlösning för handeln är flexibel och effektiv. Flexibel dels för användarna som själva bestämmer utformningen av sina dialoger för en effektiv orderhantering och dels för kunderna som bestämmer när orden ska läggas. Skicka order via brev, fax, telefonorder, EDI eller varför inte via e-handeln. E-handeln, med tillhörande funktion för kundtjänst, ger era kunder service dygnet runt.

Avancerad prissättning

Pyramid har många möjliga sätt att prissätta sortiment. Stöd finns för prisavtal, prislistor och kampanjer eller en kombination av de tre. Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller manuellt. Priserna kan också läggas upp i förtid med ett förutbestämt datum då de börjar gälla.

Logistik med flera alternativ

Pyramid ger dig flera möjliga vägar till en flexibel och effektiv logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorsstyrd. Du kan även koppla samman Pyramid med ett transportsystem för fraktbokning, fraktprisberäkning och uppföljning. Handdatorerna hjälper dig också med inleveranser, lagerförflyttning och inventering.

Kontakta Proclient