Ongoing Warehouse

Webbaserat lagersystem (WMS-System)

Som e-handlare är det väldigt viktigt att information mellan webshop och lager synkroniseras kontinuerligt när det gäller lagersaldo och orderinformation. Ongoing Warehouse AB är ett IT-företag specialiserat på ett webbaserat WMS-system (lagersystem) och tredjepartslogistik.


Boka webbdemo

Ökad försäljning

Webbaserat system ger ökad försäljning och utvecklar befintliga kundrelationer. Att systemet är helt webbaserat gör att även våra "kunders kunder" det vill säga varuägarna kan använda systemet för att lägga order, se lagersaldo, statistik, uppdatera kundregistret, mm.

Kostnadseffektivt

Varför göra långa och kostsamma upphandlingar, för att sedan göra långdragna och kostnadskrävande driftsättningar? Vi gör det enkelt för nya kunder. Vi tar betalt en månadsavgift per användare. Då ingår nyttjanderätt, nya versioner och drift. Börja tex med att använda vårt system för en kund eller ett flöde. Lär känna systemet och starta i liten skala - och utöka sedan i antal användare i den takt ni önskar.

Snabbt och enkelt

För att systemet skall användas effektivt måste personalen och andra användare tycka att det är lätt att lära och enkelt att använda, oavsett om de scannar, använder truckdatorer, vanlig PC eller Smartphones. Vårt system går snabbt att lära för såväl nya lagerarbetare som administrativ personal eller personal hos våra kunders kunder. Att det är intuitivt och webbaserat är en stor fördel.

Webbaserat lagersystem/WMS-system för 3PL

Stor nytta för tredjepartslogistik

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.

Kontakta Ongoing Warehouse