Textalk Vision -
unika lösningar för synskadade

Digitala taltidningar

Textalk Vision är en komplett programsvit för produktion, distribution och läsning av taltningar. Vision, tidigare RATS, har funnits sedan 1980-talet och står ursprungligen för "radiosända talsyntestidningar för synskadade". Idag sker givetvis all distributionen via internet.

Vad vi tror på

En mer tillgänglig värld. Som leverantör av tekniska lösningar ska vi alltid förstå behovet i den givna situationen, istället för behovet från kategoriseringen av personen. Genom att ha detta fokus, bidrar vi till en värld där det som är avgörande för vissa är fördelaktigt för andra.

Vill du veta mer?

Jens Halvarsson VD Textalk Media jens@textalk.se +46 722 505 720

Fredrik Schill CTO Textalk Media fredrik@textalk.se +46 707 170 549

Så här fungerar Textalk Vision

Produktion av digitala taltidningar

Textalks grundare skapade världens första digitala tidning 1979. Dessa innovationer blev så småningom grunden för Textalk AB och verksamheten med tidningar för synskadade är fortfarande en viktig del av vår verksamhet.

Integration med Textalk WebArch

Textutvinning från Adobe InDesign eller Quark Express med hjälp av insticksprogram från Textalk Webarch. En dator med detta plugin installerat läser in dokumenten och producerar resultatfiler som skall skickas till RATS-servern via FTP. I vissa fall så kan plugin:en själv zippa ihop filerna och skicka upp dem. Läs mer på webarch.io.

Integration med Mactive och MPress

Integration med annonssystem från Mactive (Atex) och MPress för utvinning av annonstexter från tidningar.

Integration med TT/Spektra

Integration med TT/Spektra för radio- och tv-tablåer. XML-filer inkommer varje natt till Textalks servrar och för de tidningar som har avtal med TT/Spektra används detta materialet för att skapa lättillgänliga radio- och tv-tablåer för den synskadade prenumeranten.

Integration med SMHI

Integration med SMHI för väderinformation. XML-filer inkommer varje natt till Textalks servrar och för de tidningar som har avtal med SMHI används detta materialet för att skapa lättillgänliga väderprognoser för den synskadade prenumeranten.

RATS admin - Hantering av prenumeranter och klientutrustning

Webbaserad administration av prenumeranter av taltidningar. RATS admin är en central administration av användare/prenumeranter med koppling till olika klientutrustningar som tex. RATS-mobil, Daisy-spelare, PC, taltidning via telefon etc. Vi samarbetar med Dialect som också använder RATS admin för administration av utrustning (hårdvara) till synskadade läsare. Tidningar har också via denna webbaserade administration tillgång till läsarstatistik.

Distribution av taltidningar

Distribution av taltidningar via nätet. Läsare (med TextBook) laddar ner texter från Textalks server via http.

Daisy Online

Daisy Online. Web Service standard. Moderna spelare laddar hem material från nätet. (under utveckling)

Taltidningar via telefon

Taltidningar via telefon. Läsaren ringer ett vanligt 020-nummer och kan via en talmeny navigera, söka och sätta bokmärken i tidningen. Kontakta oss gärna för att prova systemet.

Vill du tillgängliggöra din tidning? Prata med oss