Så här gör vi din webb perfekt för dig

Affärsnytta

Med vår erfarenhet i branchen ser vi gärna att vi kan bidra tidigt i er process med vilka lösningar som vi tror (och inte tror) kan tillgodose era behov. Vi tror på att gemensamt ta fram en teknisk specifikation utifrån en vision där vi kan vara med och bidra till helhetskonceptet och vad ni faktiskt vill uppnå med lösningen, snarare än en implementation exakt så som ni tänker er att den skall fungera från början.

Integrationer

Det finns sällan ett enda system som täcker hela verksamhetens behov i sitt grundutförande. I många fall finns det externa produkter med API som åstakommer den/de funktioner ni efterfrågar och som vi kan bygga en integration till, istället för att uppfinna hjulet på nytt. Detta kan till exempel vara ett bokföringssystem, kassasystem, synkronisering av sortiment.

Kodkvalitet

Vi vet att behov ofta förändras över tid, och därmed till kommer önskemål om tillägg eller förändringar i de tjänster vi levererar. Därför anser vi att det är viktigt att leverera kod som inte bara löser det aktuella problemet just nu, utan även är skriven på ett robust och generellt sätt, så att kostnader för framtida förändringar kan minimeras. Vi är öppna för att arbeta med testdriven utveckling om så önskas.


Flexibelitet är bra för priset

Vi uppmuntrar och lyssnar till nya önskemål under projektets gång. Då slipper vi ta fram en en omfattande och kostsam specifikation innan vi sätter igång. För att minimera risken för stora förändringar i arbetets slutskede arbetar vi inkrementellt, dvs. vi delar upp projektet i små ärenden och prisuppskattar dessa efter hand. Du är med hela tiden, som en ny kollega :-)

Fast pris

Vi kan vid ett mindre projekt som är väl specificerat utföra detta mot fast pris. Vid fast pris så lägger vi på en riskpremie för att ta höjd för eventuella problem som kan uppstå vid implementeringen.

Rörligt pris

Vi gör en tidsuppskattning av ert projekt. Under projektets gång håller vi er uppdaterade och ni kan göra förändringar i kravspecifikationen och övervaka tidsåtgången löpande. När vi jobbar mot rörligt pris tar vi 1000 SEK/timme exkl. moms.

Uppstart

Alla projekt har en uppstartskostnad, vilket betyder att minsta möjliga offert vi lämnar är på 4000 SEK exkl.moms.


Vill du anlita oss?

Vare sig du behöver företagswebb, webbutik eller integrationslösningar, berätta för oss om din idé och vad du vill åstadkomma så tar vi fram en lösning tillsammans.

Ta kontakt

Vill du också ha en webshop?

Textalk Webshop är helt kostnadsfritt under hela uppbyggnadsperioden. Du betalar först när du är redo att lansera din webbshop. Och det är billigt då med :-)

Starta webshop