Textalk för synskadade

Textalks grundare skapade världens första digitala tidning 1979

Sedan dess har vi varit världsledande inom distribution av texter för synskadade. Med hjälp av dagens teknik kan synskadade exempelvis bläddra i och läsa i dagens dagstidning i sin mobiltelefon.

De program och system vi har skapat utgår från de synskadades speciella lässituation. Den egenskap de sätter högst värde på är användarvänlighet. Med hjälp av Textalks programvara blir tidningar, tidskrifter, böcker, Text-TV, e-post och andra datorbaserade texter tillgängliga för den synskadade läsaren.Från ett reportage av Sveriges Radio

En del av Textalk Media

Idag är våra lösningar för synskadade en del av Textalk Media där vi dagligen arbetar med avancerad textutvinning och produktion av digitala taltidningar.

Läs mer om Textalk Media