Nordiska Värdepappersregistret (NVR)

Nordiska Värdepappersregistret AB (NVR) hjälper små- och medelstora företag med effektiv databaserad administration av aktieböcker. NVR:s systemtjänst för aktieboksadministration ger även stöd för värdepapperstransaktioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, samt med informationssökning.

NVR:s tjänster är uppbyggda kring en unik plattform för administration av aktieböcker, skuldebrev och derivat, samt kring kompetens inom företagstransaktioner.

nvr_logo

RESULTAT
AVDELNING

Textalk Konsult