MTM

Vi har en lång kundrelation med Myndigheten för tillgängliga medier och har på deras uppdrag utvecklat följande produktsvit för produktion av tidningar för synskadade.

Textalk WebArch – webbaserad arkivering av tidningar

WebArch utvinner text- och bildinformation ur InDesign- och Quarkdokument med hjälp av våra Plugins till Adobe InDesign och XTensions software till QuarkXpress. Denna information presenteras sedan i ett webbaserat gränssnitt där materialet struktureras. Materialet som utvinns ur tidningarna kan exporteras i mängd olika format, exempelvis XML. Formatet kan kundanpassas efter önskemål.

Produktion av digitala tidningar

Varje natt produceras tidningar till synskadade på Myndigheten för tillgängliga mediers servrar som hostas av Textalk. Material inkommer från tidningsredaktioner runt om i landet och vår programvara omarbetar innehållet till tidningar för synskadade.

Distribution av digitala tidningar

Den digitala tidningen distribueras sedan via Internet till läsarnas mobiltelefoner eller datorer. Administration av prenumeranter sköts via ett webbaserat administrationsprogram.

Textalk Reader – läsprogram för synskadade

För uppläsning av tidningarna använder läsarna vårt program TextBook, som syntetiserar texten till tal. Programmet fokuserar på användarvänlighet så att läsaren enkelt kan bläddra och navigera i sin tidning. Grunderna till TextBook utvecklades redan på 1980-talet.

mtm_logo

AVDELNING

Textalk Media