IMS Medical Radar

Information

Vi utvecklar vitala delar av IMS Medical Radars enkät- och rapportsystem. Programvaran arbetar till största del mot webbgränssnitt och består av flera komplext sammanlänkade delar:

  • Datainsamling
  • Analys och behandling av data
  • Generering av rapport, vanligtvis till Word- eller PowerPointformat.

IMS Medical Radar är ett företag som på uppdrag av läkemedelsföretag genomför undersökningar bland läkare. Läkarna tillfrågas vilka läkemedel de skriver ut för sina patienter och varför.

IMS Medical Radar ingår i koncernen IMS Health som är världsledande inom marknadsundersökningar i läkemedelsbranschen och har över 7000 anställda i mer än 100 länder.

IMS om samarbetet

”IMS Medical Radar har ett mångårigt samarbete med Textalk för utveckling av våra Webbaserade produkter. Vi har i Textalk inte bara funnit ett företag med skickliga och kompetenta medarbetare utan även en sann samarbetspartner som aktivt bidragit till att driva vår utveckling framåt. En av Textalks absoluta styrkor är att i dialog på mycket kort tid förvandla våra tankar och idéer till mycket genomtänkta prototyper, som förenklar beslutsprocessen och gör steget till färdig produkt mycket kort.”

Birger Wannerskog – IMS Medical Radar

ims_logo

AVDELNING

Textalk Konsult