Så fungerar Textalk Vision

Textalk Vision är en komplett programsvit för produktion, distribution och läsning av taltningar. Vision, tidigare RATS har funnits sedan 1980-talet och står ursprungligen för "radiosända talsyntestidningar för synskadade". Idag sker givetvis all distributionen via internet.

Läs mer om

Produktion av digitala taltidningar
Textalks grundare skapade världens första digitala tidning 1979. Dessa innovationer grundade så småningom Textalk AB och verksamheten med tidningar för synskadade är fortfarande en viktig del av vår verksamhet.
Integration med Textalk WebArch
Textutvinning från Adobe InDesign eller Quark Express med hjälp av insticksprogram från Textalk Webarch. En dator med detta plugin installerat läser in dokumenten och producerar resultatfiler som skall skickas till RATS-servern via FTP. I vissa fall så kan plugin:en själv zippa ihop filerna och skicka upp dem.
Integration med Mactive och MPress
Integration med annonssystem från Mactive (Atex) och MPress för utvinning av annonstexter från tidningar.
Integration med TT/Spektra
Integration med TT/Spektra för radio- och tv-tablåer. XML-filer inkommer varje natt till Textalks servrar och för de tidningar som har avtal med TT/spektra används detta materialet för att skapa lättillgänliga radio- och tv-tablåer för den synskadade prenumeranten.
Integration med SMHI
Integration med SMHI för väderinformation. XML-filer inkommer varje natt till Textalks servrar och för de tidningar som har avtal med SMHI används detta materialet för att skapa lättillgänliga väderprognoser för den synskadade prenumeranten.
RATS admin - Hantering av prenumeranter och klientutrustning
Webbaserad administration av prenumeranter av taltidningar. RATSadmin är en central administration av användare/prenumeranter med koppling till olika klientutrustningar som tex. RATS-mobil, Daisy-spelare, PC, taltidning via telefon etc. Vi samarbetar med Dialect som också använder RATS admin för administration av utrustning (hårdvara) till synskadade läsare. Tidningar har också via denna webbaserade administration tillgång till läsarstatistik.
Distribution av taltidningar
Distribution av taltidningar via nätet. Läsare (med TextBook) laddar ner texter från Textalks server via http.
Daisy Online
Daisy Online. Web Service standard. Moderna spelare laddar hem material från nätet. (under utveckling)
Taltidningar via telefon
Taltidningar via telefon. Läsaren ringer ett vanligt 020-nummer och kan via en talmeny navigera, söka och sätta bokmärken i tidningen. Kontakta oss gärna för att prova systemet.