Vår teknik används världen över

På Textalk Media har vi arbetat med utvinning och bearbetning av tryckta texter sedan 1970-talet och har sedan dess varit världsledande inom digital media för synskadade. Utöver våra digitala lösningar för synskadade verkar Textalk Media idag inom ett flertal affärsområden för utvinning och återföring av text- och bildmedia för en mängd olika kanaler och plattformar.

Textalk Media in English

textalk

Textalk Webarch är ett verktyg som hjälper dig att extrahera media (text och bild) ur både pdf och direkt från layoutprogram som Adobe InDesign och Quark XPress. Denna språk- och formatoberoende media kan därefter återföras helt enligt dina önskemål.

För att ge några exempel kan du alltså återföra din media digitalt, via automatisk webbpublicering till CMS-verktyg som Drupal, Wordpress och Joomla. Eller varför inte få ditt tryckta innehåll uppläst med talsyntes. Utformatet kan faktiskt anpassas helt till vad sammanhanget kräver.

Läs mer om Textalk Webarch

 

textalk (fd. RATS)

Programsviten Textalk Vision utgår helt från de synskadades speciella lässituation då den hanterar hela flödet från produktion, distribution och läsning av taltidningar.

Textalk Vision tillgängliggör tidningar, tidskrifter, böcker, e-post och andra texter i en mängd olika format; Textalk Reader, Daisy, Epub, xml och html.

Läs mer om Textalk Vision

 

textalk

Textalk Reader är ett läsarprogram som lämpar sig för synskadade och läshandikappade läsare. Programmet finns för både PC och mobiltelefoner vilket ger läsaren en fantastisk frihet vad gäller hämtning och läsning av tidningar.


Lyssna på ett smakprov från Textalk reader i mobiltelefon