Textalks hjälpmedel för synskadade

Textalks grundare skapade världens första digitala tidning 1979. Sedan dess har vi varit världsledande inom distribution av texter för synskadade. Med hjälp av dagens teknik kan synskadade exempelvis bläddra i och läsa i dagens dagstidning i sin mobiltelefon.
De program och system vi har skapat utgår från de synskadades speciella lässituation. Den egenskap de sätter högst värde på är användarvänlighet. Med hjälp av Textalks programvara blir tidningar, tidskrifter, böcker, Text-TV, e-post och andra datorbaserade texter tillgängliga för den synskadade läsaren.


Textalk WebArch

Webbaserat arkiveringssystem för tidningar. Hanterar indata från Quark- och InDesign. Plug-in installerad hos kunden skickar data till WebArch.
Läs mer


Textalk RATS

Komplett programsvit för produktion, distribution och läsning av taltningar.

 • Produktion av taltidningar till flera format, tex TextBook, Daisy och telefon.
 • Integration med Textalk WebArch (se ovan) för
 • Integration med annonssystem från Mactive och MPress för utvinning av annonstexter från tidningar.
 • Integration med TT/Spektra för radio- och tv-tablåer
 • Integration med SMHI för väderinformation.
 • Hantering av prenumeranter (för tidningar)
 • Administration av klientutrustning.
 • Samarbete med Dialect för utrustning till synskadade läsare.
 • Distribution av taltidningar via nätet. Läsare (med TextBook) laddar ner texter från Textalks server via http.
 • Daisy Online. Web Service standard. Moderna spelare laddar hem material från nätet. (under utveckling)
 • TextBook (läsprogram för mobiltelefon eller PC)
 • Taltidningar via telefon. Läsaren ringer ett vanligt 020-nummer och kan via en talmeny navigera, söka och sätta bokmärken i tidningen. (En telefonversion av TextBook)
Läs mer

Svensk klassisk litteratur

53 svenska klassiska romaner i textformat för fri nedladdning via webben.
Läs mer


Weblisher Reader

Weblisher Reader. Flashbaserad tisdningsläsare med navigation via tangentbord. Bläddringsbara trycksaker på webben med uppläsning av text.
Läs mer


Kunder

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Norra Västerbotten, Smålänningen, Värnamo Nyheter, Jönköpings-Posten, Vetlanda-Posten, Västgöta-Bladet, Bohusläningen, Länstidningen Södertälje, Kungsbacka-Posten, Gefle Dagblad